Velkommen

kontor i sentrum

Advokatene Gunn Iren Midtbø, Hedda Obstfelder og Kjersti Fossum Engnæs driver en allsidig advokatpraksis i trivelige lokaler sentralt ved Søndre Torv i Hønefoss. Hos oss er det god atmosfære, vi jobber effektivt og målrettet, og vi legger stor vekt tilgjengelighet og personlig oppfølging.

Vi bistår både privatpersoner og næringsdrivende, blant annet innen kontrakts- og avtalerett, arv, skifte etter både samlivs- brudd og dødsfall, testamenter, ektepakter, samboeravtaler, barnefordeling, erstatning, trygd, husleiesaker, arbeidsrett, fast eiendom, strafferett, voldsofre, pengekrav, konkurser, tvangssalg mv.

Vi vurderer rutinemessig om vilkårene for fri rettshjelp er oppfylt.

Dersom du har akutt behov for advokat utenom kontortid, ta kontakt med oss på mobiltelefon.

 


.