Nyttige lenker

1  Lovdata
Lovdatas nettsted. Lover, forskrifter, dommer m.v.
2  Jus.no
Felles nettsted for Advokatforeningen, Norges Juristforbund og Juristenes Utdanningssenter.
3  Domstol.no
Norges domstoler på Internett
4  Norge.no
Din veiviser i det offentlige Norge.
5  Regjeringen
Informasjon fra regjeringen og departementene.
6  Politi.no
Politiets nettportal
7  Advokaten hjelper deg
En tjeneste fra advokatforeningen
8  Huseiernes Landsforbund
9  Skatteetaten
Offentlig informasjon om skatter og avgifter, herunder arveavgift
10   Kontoret for voldsoffererstatning


.