Om oss

Advokat Gunn Iren Midtbø

Juridisk embetseksamen 1994.

Bakgrunn:
Justidepartementets kriminalomsorgsavdeling.
Politijurist/kst påtaleleder i Nordre Buskerud.
Dommerfullmektig Halden tingrett.
Advokatfullmektig.
Advokat.
Fast bistandsadvokat for Ringerike tingrett og Borgarting lagmannsrett

gunn iren

Advokat Kjersti Fossum Engnæs
Org nr 914 264 677

Juridisk embetseksamen 2004

Bakgrunn:
Førstekonsulent i Forbrukerrådet
Advokatfullmektig i Protector Forsikring ASA
Advokat og avdelingsleder i HELP Forsikring AS
Leder av Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern, øvre Buskerud

kjersti
 

Fossveien 1, 3510 HØNEFOSS - TLF 32 12 16 88 - FAX 32 12 69 75 - PB 313 Sentrum, 3502 HØNEFOSS


Gunn Iren Midtbø tlf 480 98 488  gunn.iren@moas.no                      Kjersti  Fossum Engnæs tlf 991 55 083 kfe@advokatkfe.no 

.