Bistandsadvokat

Hvis du har vært utsatt for et seksuelt overgrep, vold fra dine nærmeste, menneskehandel, kjønnslemlestelse, tvangsekteskap eller overtredelse av ilagt kontakt- eller besøksforbud, kan du ha rett til kostnadsfri samtale hos en advokat for å få hjelp til å vurdere om du skal anmelde det som har skjedd til politiet.

Hvis du anmelder et slikt forhold, har du krav på bistandsadvokat. Det kan du også ha hvis du har vært utsatt for annen kriminalitet og har fått betydelig fysisk eller psykisk skade, eller det av andre grunner er et særlig behov for hjelp.

Bistandsadvokaten skal ivareta dine interesser i forbindelse med etterforskningen og en eventuell rettssak. Advokaten skal også hjelpe deg med å sette frem krav om erstatning.

Fossveien 1, 3510 HØNEFOSS - TLF 32 12 16 88 - FAX 32 12 69 75 - PB 313 Sentrum, 3502 HØNEFOSS


Gunn Iren Midtbø tlf 480 98 488  gunn.iren@moas.no                      Kjersti  Fossum Engnæs tlf 991 55 083 kfe@advokatkfe.no 

.