Arv

Dødsboskifte er den juridiske, økonomiske og praktiske avviklingen av alt avdøde etterlot seg og fordelingen av det som er igjen etter at gjeld, utgifter og andre forpliktelser er gjort opp. Det oppstår i slike situasjoner en rekke spørsmål som for eksempel:

• Hvem er arvinger etter avdøde ?
• Hvem har rett til å sitte i uskifte ?
• Hvordan skal arven fordeles ?
• Offentlig eller privat skifte ?

Advokatene Midtbø og Engnæs bistår arvinger i privat skifte, og er også oppnevnt som bostyrere ved offentlig skifte av dødsbo.

Privat skifte innebærer at arvingene tar hånd om skiftet selv.  Advokatene yter nøytral og profesjonell bistand til å gjennomføre arveoppgjøret ved privat skifte. Vi bistår med å skaffe en fullstendig oversikt over dødsboets verdier og forpliktelser, hvem som er arvinger etter loven og/eller testament, med fordelingen av arven og med utarbeidelse av arvemelding til Skatteetaten.

Dersom dødsboet består av fast eiendom eller annet som arvingene ønsker solgt før fordelingen av arven bistår vi også med dette.

Offentlig skifte er aktuelt hvis ingen vil ta over avdødes gjeld, eller hvis ikke arvingene klarer å bli enige om fordelingen av arven. Dessuten må det skiftes offentlig dersom en kreditor eller én av arvingene krever det, eller dersom avdøde har bestemt i sitt testament at boet skal skiftes offentlig.