Fast eiendom

Vi bistår i de fleste typer saker som er knyttet til fast eiendom. Vi bistår i forbindelse med reklamasjoner etter kjøp og salg av brukt og ny bolig, husleieforhold, nabotvister, reklamasjoner knyttet til håndverkertjenester og servitutter/ikke-økonomiske heftelser mv. Vi bistår også sameier og borettslag med juridiske problemstillinger.

Kjøp og salg av fast eiendom har for de fleste stor økonomisk betydning. Dersom det oppstår tvist anbefales det at det søkes juridisk bistand tidlig. For kjøpere som oppdager mangler er det for eksempel viktig å reklamere i tide, og for selgere er det viktig å få en vurdering på om det er reklamert i tide fra kjøpers side før man går inn i realitetsdrøftelse av mangelen.

Vi er fast samarbeidspartner med Huseiernes Landsforbund . Medlemmer til foreningen har en halv times gratis rådgivning fra samarbeidsadvokatene og 20 % rabatt på vanlig timepris. (Gjelder ikke ved eiendomsmegleroppdrag.) Det må fremvises gyldig medlemskap ved første konsultasjon.

Fossveien 1, 3510 HØNEFOSS - TLF 32 12 16 88 - FAX 32 12 69 75 - PB 313 Sentrum, 3502 HØNEFOSS


Gunn Iren Midtbø tlf 480 98 488  gunn.iren@moas.no                      Kjersti  Fossum Engnæs tlf 991 55 083 kfe@advokatkfe.no 

.