Fri rettshjelp / forsikring

Fri rettshjelp.

Vi yter bistand på en rekke saksområder hvor klienten kan ha krav på fri rettshjelp.

Dersom du har inntekt under 246.000 kroner (enslige) eller 369.000 kroner (ektefeller/samboere), og ikke har formue som overstiger 100.000 kroner kan du har krav på fri rettshjelp i visse typer saker, som f. eks.:

 • Separasjon, skilsmisse og oppløsning av samboerforhold.
 • Saker om foreldreansvar, fast bosted og samværsrett for barn.
 • Oppsigelse i husleieforhold.
 • Oppsigelse i arbeidsforhold.
 • Søknad om voldsoffererstatning.
 • Personskadesaker.
 • Klage over avslag på trygdeytelser.

Uavhengig av inntekts- og formuesforhold har man rett til fri advokatbistand i saker vedrørende:

 • Omsorgsovertakelse i barnevernssaker.
 • Bistandsadvokat for voldsofre i straffesak/erstatningssak mot gjerningsmannen.
 • Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.
 • Offentlige straffesaker ved varetektsfengsling og når det foreligger tiltale.
 • Visse utlendingssaker.

Rettshjelpforsikring.

De fleste hjem- og innboforsikringer m.v. har bestemmelser om dekning av utgifter til juridisk bistand. Nærmere regler fremgår av forsikringsvilkårene.


Praktiske eksempler er tvister vedrørende kjøp og salg av bolig, bil, båt, samt erstatningssaker.


Salær og utlegg kan således være dekket av rettshjelpforsikringen, og kan kreves refundert av oppdragsgivers forsikringsselskap som normalt dekker utgifter inntil 80.000 – 100.000 kroner, avhengig av de konkrete vilkår. Til fradrag kommer en egenandel på 2.000 – 4.000 kroner, samt 20-25 % av det overskytende.


Advokaten sørger for å melde saken inn til forsikringsselskapet og krever inn den aktuelle refusjonen. 

Fossveien 1, 3510 HØNEFOSS - TLF 32 12 16 88 - FAX 32 12 69 75 - PB 313 Sentrum, 3502 HØNEFOSS


Gunn Iren Midtbø tlf 480 98 488  gunn.iren@moas.no                      Kjersti  Fossum Engnæs tlf 991 55 083 kfe@advokatkfe.no 

.