Advokatene Midtbø og Obstfelder bistår både kreditorer, herunder arbeidstakere, og debitorer/skyldnere i anledning begjæring om konkurs og under konkursbehandlingen.

Arbeidstakere er fritatt for gebyr til tingretten ved begjæring om at det åpnes konkurs av arbeidsgiver. Det er viktig å være klar over at det gjelder særskilte frister for å begjære konkurs for ikke å miste retten til lønnsdekning fra NAV Lønnsgaranti.

Advokatene oppnevnes også jevnlig av tingretten som bostyrere ved åpning av konkurs. Bostyrer hovedoppgave er å ivareta fordringshavernes felles interesse overfor den enkelte fordringshaver og overfor tredjeperson. Bostyrer skal gjøre de nødvendige tiltak for at boet skal bli oppgjort, herunder skaffe oversikt over eiendeler og gjeld, innfordre utestående fordringer, utbetale eventuell dividende, bistå arbeidstakere ved krav overfor NAV Lønnsgaranti m.v.

Du kan lese mer om konkurs her

Skjema for å melde lønnskrav i et konkursbo finner du her

Fossveien 1, 3510 HØNEFOSS - TLF 32 12 16 88 - FAX 32 12 69 75 - PB 313 Sentrum, 3502 HØNEFOSS


Gunn Iren Midtbø tlf 480 98 488  gunn.iren@moas.no                      Kjersti  Fossum Engnæs tlf 991 55 083 kfe@advokatkfe.no 

.