Advokatene Midtbø og Obstfelder AS bistår jevnlig ved salg av bolig- og fritidseiendommer.

Kjøp og salg av fast eiendom har for de fleste stor økonomisk betydning. Det er derfor viktig å gå riktig frem for i størst mulig grad å hindre etterfølgende tvister. Det anbefales derfor at man benytter kyndig bistand i salgsprosessen.

Vår bistand ved frivillige/ordinære salg er ofte knyttet til selve oppgjøret etter at kjøper og selger har inngått muntlig avtale (oppgjørsoppdrag). Vi utarbeider da kjøpekontrakt, avholder kontraktsmøte mellom partene, utarbeider skjøte eller andre hjemmelsdokumenter, sørger for tinglysning, innfrielse av pantheftelser, og det økonomiske oppgjøret mellom partene. For slike oppgjørsoppdrag har vi for tiden en fastpris på kr 20.000,- inkl. mva. Kunden kan i stedet velge å betale for medgått tid. Vi benytter i så fall vår ordinære timepris på kr 1.375,- inkl. mva. I begge tilfeller må kunden betale advokatens utlegg i tillegg.

Vi oppnevnes også regelmessig av tingretten som medhjelpere i forbindelse med tvangssalg. Det innebærer at vi opptrer som ordinære eiendomsmeglere og salget skjer så likt et frivillig salg som mulig. Eiendommene annonseres i lokalavisen og på FINN.no, det utarbeides salgsoppgaver og det avholdes visninger. Salæret til medhjelper reguleres av en egen forskrift.

Fossveien 1, 3510 HØNEFOSS - TLF 32 12 16 88 - FAX 32 12 69 75 - PB 313 Sentrum, 3502 HØNEFOSS


Gunn Iren Midtbø tlf 480 98 488  gunn.iren@moas.no                      Kjersti  Fossum Engnæs tlf 991 55 083 kfe@advokatkfe.no 

.