Nyttige lenker

1  Lovdata
Lovdatas nettsted. Lover, forskrifter, dommer m.v.
2  Jus.no
Felles nettsted for Advokatforeningen, Norges Juristforbund og Juristenes Utdanningssenter.
3  Domstol.no
Norges domstoler på Internett
4  Norge.no
Din veiviser i det offentlige Norge.
5  Regjeringen
Informasjon fra regjeringen og departementene.
6  Politi.no
Politiets nettportal
7  Advokaten hjelper deg
En tjeneste fra advokatforeningen
8  Huseiernes Landsforbund
9  Skatteetaten
Offentlig informasjon om skatter og avgifter, herunder arveavgift
10   Kontoret for voldsoffererstatning

Fossveien 1, 3510 HØNEFOSS - TLF 32 12 16 88 - FAX 32 12 69 75 - PB 313 Sentrum, 3502 HØNEFOSS


Gunn Iren Midtbø tlf 480 98 488  gunn.iren@moas.no                      Kjersti  Fossum Engnæs tlf 991 55 083 kfe@advokatkfe.no 

.