Priser og vilkår

 Vårt arbeid vil i alle saker foregå i henhold til Advokatforeningens regler for god advokatskikk.

Det vil i de fleste saker være vanskelig på forhånd å angi eksakt hva sakskostnadene vil beløpe seg til. Beregningen av honoraret vil i all hovedsak være avhengig av tidsforbruket i den enkelte sak.

Veiledende timepris.
Våre veiledende timepriser er:

Advokat Gunn Iren Midtbø:            kr 1.500 + mva = kr 1.875
Advokat Kjersti Fossum Engnæs: kr 1.500 + mva = kr 1.875


Timeprisen vil likevel kunne variere, og kan fastsettes både under og over den veiledende timeprisen. Hvilken timepris som fastsettes i den enkelte sak vil blant annet avhenge av sakens art og kompleksitet. Timeprisen i den konkrete sak avtales ved inngåelsen av oppdraget, og fremkommer i vår oppdragsbekreftelse.

Fri rettshjelp og forsikingsdekning.
Advokaten vil i det enkelte tilfelle vurdere om vilkårene for fri rettshjelp eller dekning av advokatutgiftene via rettshjelpforsikring er oppfylt.

Se egen side om disse ordningene.

Dekning av utgifter.
Utgifter som er direkte knyttet til utførelsen av oppdraget vil også kreves dekket av klienten. Eksempler på dette kan være reiseutgifter, utgifter til sakkyndige, tinglysningsgebyrer m.m.

Fossveien 1, 3510 HØNEFOSS - TLF 32 12 16 88 - FAX 32 12 69 75 - PB 313 Sentrum, 3502 HØNEFOSS


Gunn Iren Midtbø tlf 480 98 488  gunn.iren@moas.no                      Kjersti  Fossum Engnæs tlf 991 55 083 kfe@advokatkfe.no 

.